Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting genieten geen beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting.

Een vergoeding voor gemaakte kosten is wel mogelijk.