Donatie aanvragen

De Stichting Lambert van Middelhoven verstrekt financiële steun aan instellingen en organisaties ter ondersteuning van projecten en/of andere activiteiten op het gebied van de welzijnszorg van ouderen, bij voorkeur in of uit de gemeente Maastricht en nabije omgeving.

Aanvragen voor een donatie kunnen schriftelijk worden gericht aan de Stichting Lambert van Middelhoven, Postbus 1657, 6201 BR  Maastricht, of digitaal met gebruikmaking van het contactformulier op deze website.


Omdat de bestuursvergaderingen plaats vinden in april en november, dienen aanvragen voor een donatie ingediend te worden vóór respectievelijk 1 maart, of 1 oktober.
 

Aanvragen dienen de volgende informatie te geven:

  • De naam en contactgegevens van de verzoekende instelling.
  • Een korte omschrijving van (het doel van) het project, met vermelding van de doelgroep waarvoor het project is bestemd.
  • De tijdsplanning van het project.
  • De begroting van het project.
  • De financiering van het project, met vermelding van de financiële ondersteuning aangevraagd bij, of reeds toegezegd door, andere donateurs.
  • Het bedrag dat aan de Stichting Lambert van Middelhoven wordt gevraagd.