FinanciŽle verantwoording

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële verantwoording Stichting Lambert van Middelhoven

Staat van baten en lasten 2019 (tussen haakjes de cijfers van 2018)

                                                                                                                          €

Baten                                                                                                         595.634 (-288.538)

Lasten

Afschrijvingen op vaste activa                                               1.361 (   1.361)

Overige kosten, inclusief donaties                                     111.770 (114.436)

Som der lasten                                                                                             113.131  (115.797)

Exploitatiesaldo                                                                                            482.503 (-404.335)

( Bron: jaarrekening 2019)

Toelichting op de Staat van baten en lasten 2019

Baten

Pachtopbrengsten                                                                                           35.605  ( 39.180)

 

Opbrengst beleggingen en rente                                                                    560.029 (-327.718)
(inclusief ongerealiseerd koersresultaat)

Totale baten                                                                                                 595.634 (-288.538)

Lasten

Overige kosten, inclusief donaties

Onderhoud, zakelijke lasten en waardevermindering onroerend goed               34.214 (6.316)

Algemene kosten inclusief rentmeester, accountant en administratie                 17.906 (17.270)

Donaties                                                                                                       59.650  (90.850)

Totaal lasten                                                                                               111.770 (114.436)

(Bron: jaarrekening 2019)

De baten betreffen de opbrengst van de onroerende goederen en de financiële beleggingen van de stichting.

De lasten hebben vooral betrekking op de onderhoudskosten van de onroerende goederen en de beheers- en organisatiekosten.

De donaties zijn de in 2019 betaalde giften en toezeggingen voor toekomstige jaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download financiŽle verantwoording door hier te klikken*

* De download is een PDF bestand.
Daarvoor heeft u Adobe-reader nodig klik op onderstaand icoon om Adobe-reader eventueel te downloaden.