Verslag activiteiten


 

Activiteiten 2020

   Overeenkomstig haar doelstellingen heeft de Stichting Lambert van Middelhoven in 2020 ondersteuning verleend aan de ouderenzorg in Maastricht en omgeving en heeft zij onderhoud doen verrichten aan de monumentale Apostelhoeve.

Ouderenzorg

   De Stichting Lambert van Middelhoven heeft financiële ondersteuning verleend aan de volgende projecten die (mede) tot doel hadden het welzijn van ouderen in Maastricht en omgeving te verbeteren:

 • Opvang van ouderen in de laatste levensfase in het Hospice Trajectum.
 • Concerten door jonge musici en conservatoriumstudenten in Maastrichtse verpleeg- en verzorgingshuizen georganiseerd door de Stichting Muziek Jong voor Oud.
 • De organisatie van een drietal thema diners/lunches door Resto Van Harte Maastricht voor mantelzorgers en manteldragers.
 • Optredens door seniorenkoren georganiseerd door het Korencomité Groot Maastricht.
 • Verspreiding van kerstpakketten aan ouderen in Maastricht door de Kerstactie Stille Armen.
 • Uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan het mede door ouderen bewoonde Hofje Sint Maartenshuizen.
 • Het organiseren door de Stichting Jekerklassiek van een uitvoering van klassieke muziek door een trombone ensemble en een (alt-)viool duo vanwege corona en de weersgesteldheid dit keer niet in het Jekerkwartier maar in de Waalse kerk.
 • Het organiseren van vijf verwenzorg concerten voor ouderen in zorgcentra door de Stichting Vocallis.
 • Het verstrekken van kerstpakketten en het ondersteunen van zieke en gehandicapte arme ouderen door de Stichting Veul Diech Good.
 • Het verzorgen van muziek voor kwetsbare ouderen door Symphonie Orkest Avanti.
 • Het aanschaffen van publicatiemiddelen en presentatiepanelen door Stichting Levanto om meer vrijwilligers te werven ter ondersteuning van mensen met psychische aandoeningen.

  De Stichting Lambert van Middelhoven heeft verder een donatie verstrekt aan de Stichting de XII Apostelen voor de door deze stichting te treffen voorziening voor ouderenzorg.

  Vanwege de corona pandemie zijn in 2020 minder projecten ondersteund dan in voorgaande jaren. Tevens zijn een aantal ondersteunde activiteiten uitgesteld tot een latere datum of uitgevoerd op een meer beperkte schaal dan oorspronkelijk voorzien.

 

Onderhoud Apostelhoeve

   In 2020 heeft de Stichting Lambert van Middelhoven op beperkte schaal nood-zakelijke onderhoudswerkzaamheden laten uitvoeren aan de Apostelhoeve, dit mede gelet op de in het recente verleden uitgevoerde werkzaamheden en de onderhoudstoestand van de hoeve. Monumentenwacht Limburg voert jaarlijks een onderhoudsinspectie uit.

Download verslag activiteiten door hier te klikken*

* De download is een PDF bestand.
Daarvoor heeft u Adobe-reader nodig klik op onderstaand icoon om Adobe-reader eventueel te downloaden.