Verslag activiteiten


 

Activiteiten 2018

   Overeenkomstig haar doelstellingen heeft de Stichting Lambert van Middelhoven in 2018 ondersteuning verleend aan de ouderenzorg in Maastricht en heeft zij onderhoud doen verrichten aan de monumentale Apostelhoeve.

Ouderenzorg

   De Stichting Lambert van Middelhoven heeft financiële ondersteuning verleend aan de volgende projecten die (mede) tot doel hadden het welzijn van ouderen in Maastricht en omgeving te verbeteren:

-        Opvang van ouderen in het Hospice Trajectum waarvoor de stichting haar bijdrage in 2018 aanzienlijk heeft verhoogd.

-        Deelname aan de Limburgse bedevaart naar Lourdes door Maastrichtse ouderen die cliënt zijn van de Mosae Zorggroep.

-        Concerten door jonge musici en conservatoriumstudenten in Maastrichtse verpleeg- en verzorgingshuizen georganiseerd door de stichting Muziek Jong voor Oud.

-        De bestrijding van eenzaamheid van Maastrichtse ouderen door het aanbieden van cursussen en activiteiten alsmede het organiseren van maaltijden in een huiselijke sfeer door de stichting In De Rooden Leeuw in hun ontmoetingscentrum.

-        De organisatie van een diner bij Resto Van Harte Maastricht voor mantelzorgers van bewoners van zorginstellingen.

-        Twee middagen met optredens door seniorenkoren georganiseerd door het Korencomité Groot Maastricht.

-        Verspreiding van kerstpakketten aan ouderen in Maastricht door de Kerstactie Stille Armen.

-        Deelname aan de jaarlijkse bedevaart naar Lourdes georganiseerd door de Stichting Maltezer Projecten.

-        Uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan het mede door ouderen bewoonde Hofje Sint Maartenshuizen.

-        Het optreden door het Belevingstheater van Ryan van den Akker in diverse zorgcentra georganiseerd door Stichting Sevagram Verwenzorg.

-        De ontwikkeling van voorlichting- en lesmaterialen voor het Adoptieproject Jong en Oud van het Alzheimer Centrum Limburg waarin jongeren met oude generaties en leefwerelden met dementie in contact gebracht worden.

-        Concerten voor ouderen in zorgcentra verzorgd door de Stichting Muziek voor een Leven.

-        Het uitvoeren van de operette ‘Door melger en bein’ door de Mestreechter Operètte Vereiniging en het presenteren van delen daaruit in verzorgingstehuizen.

-        Het organiseren van een buren ontmoetingsfeest door de Bewoners Overleg Commissie Havezathe voor overwegend oudere bewoners van sociale huurwoningen.

-        Het organiseren van verwenconcerten in zorgcentra door de Stichting Vocallis.

-        Het organiseren van het evenement ‘Dansen in het stadspark’ voor (eenzame) ouderen en een kerstevenement voor eenzame mensen in Maastricht door de Stichting Wij Senioren.

-        Het organiseren van een kapellentreffen door oudere leden van Harmonie Sint Petrus en Paulus.

-        Het aanschaffen van warme maaltijdboxen voor bejaarden en hulp-behoevenden in Bunde/Geulle door een werkgroep verbonden aan de Stichting Vrienden van Ave Maria.

-        De publicatie van een kalender door Taolkalender vaan ut Mestreechs.

-        Het inzamelen en distribueren van voedsel en andere goederen en het verkrijgen van diensten en materiële hulp ten behoeve van ouderen, zieken en gehandicapten in de regio Maastricht door de Stichting Veul Diech Good.

  De Stichting Lambert van Middelhoven heeft verder een donatie verstrekt aan de Stichting de XII Apostelen voor de door deze stichting te treffen voorziening voor ouderenzorg.

 

Onderhoud Apostelhoeve

   In 2018 heeft de Stichting Lambert van Middelhoven op beperkte schaal onderhoudswerkzaamheden laten uitvoeren aan de Apostelhoeve, dit mede gelet op de in het recente verleden uitgevoerde werkzaamheden en de onderhoudstoestand van de hoeve. Monumentenwacht Limburg voert jaarlijks een onderhoudsinspectie uit.

Download verslag activiteiten door hier te klikken*

* De download is een PDF bestand.
Daarvoor heeft u Adobe-reader nodig klik op onderstaand icoon om Adobe-reader eventueel te downloaden.